PGLogo-Header

Giftighet

Definition

Ekotoxikologi är läran om hur kemikalier påverkar naturen och dess organismer. Vetenskapsmän som studerar miljön kan berätta att alla organismer är sammankopplade med varandra i naturens ekosystem. Om en kemikalie påverkar några av organismerna kan även andra organismer i ekosystemet bli lidande eftersom de alla är beroende av varandra.

Målet med ekotoxicitet är att förstå vid vilken koncentration av kemikalier som organismer i naturen påverkas. För att skydda miljön bör den koncentrationsnivån undvikas.

Vad behövs?

Det finns tre förutsättningar för att organismer ska kunna trivas och frodas i naturen. De måste kunna:

  • överleva för att bli gamla nog att föröka sig
  • växa för att bli stora nog att föröka sig
  • och slutligen ... föröka sig


Vi vill vara säkra på att kemikalierna inte påverkar organismernas överlevnad, tillväxt eller reproduktion.

Ekotoxicitetsinformation framställs på ett flertal olika sätt och kombineras sedan med data om vart ämnet tar vägen för att avgöra om en ingrediens är ofarlig att använda i våra produkter. Om vi inte tror att ingrediensen är ofarlig använder vi den inte.

Även efter att vi har lärt oss om toxicitet och har utfört en riskutvärdering är vi fortfarande inte färdiga. Vi fortsätter att arbeta för att förstå miljön och hur dess kemi och fysiska egenskaper påverkar varandra.

P&G House hold cleaning brands