PGLogo-Header

Skydda miljön

The first step in protecting the environment is understanding it. P&G' s environmentalFör att kunna skydda miljön måste man först förstå den. P&G:s säkerhetsorganisation för miljö och människor hjälper till att utveckla den förståelsen och att garantera att våra produkter och ingredienser inte skadar miljön.
När vår kunskap om miljön ökar så kan vi också skydda den på ett bättre sätt. En stor del av dessa ansträngningar riktas mot att förstå ingrediensernas giftighet och dess biologiska nedbrytbarhet. Biologisk nedbrytbarhet handlar om vart en ingrediens tar vägen i naturen och hur mycket av den som hamnar där.

Ekotoxikologi är läran om hur en ingrediens kan påverka växter, djur och bakterier. Beslutet att använda en ingrediens eller inte baseras på en miljöriskbedömning.

Det här avsnittet behandlar i detalj de skilda forskningsfält och den expertis som vi har byggt upp på P&G efter år av forskning.

P&G House hold cleaning brands