PGLogo-Header

Biologisk nedbrytbarhet

Definition

Biologisk nedbrytning är en process där mikroorganismer (bakterier, svamp och alger) bryter ned organiskt material till mindre fragment. Det organiska materialet ger bakterierna energi och byggmaterial som används för att skapa mer bakterier. När den biologiska nedbrytningsprocessen är över består slutprodukterna till största delen av koldioxid och vatten.

Alla våra tvätt- och rengöringsmedel är biologiskt nedbrytbara och följer EEG-direktiven om tvätt- och rengöringsmedels biologiska nedbrytbarhet och EU:s nya förordning om tvätt- och rengöringsmedel, nr 648/2004.

Vad händer med produkterna efter användning?

Under en vanlig dag använder människor jorden runt troligen flera av våra produkter. Du kanske borstar dina tänder med Crest- eller Blend-a-med-tandkräm, schamponerar ditt hår med Pantene eller Head & Shoulders, använder Ariel-tvättmedel för att tvätta dina kläder och Fairy- eller Dreft-diskmedel för att diska. Efter att du har använt dessa produkter så försvinner det använda vattnet ned i avloppet. Men vart tar kemikalierna vägen? Hamnar de någonstans i naturen? I havet? Kommer de finnas kvar om en vecka eller två? Kommer de in i näringskedjan? Är det någon som bryr sig om de här frågorna?

När vi sitter och tänker på det här så kommer många frågor upp om de P&G-produkter vi använder och vart de hamnar efter att vi har använt dem. Vi kallar det för att studera "ingrediensernas öde" - alltså var de egentligen tar vägen i naturen. Nyckelfrågorna som forskarna försöker att förstå är:

  • Vart tar produkten vägen?
  • Hur mycket handlar det om?
  • Hur länge blir den kvar?
  • Vad sker med produkten under tiden?

Många konsumentprodukter försvinner ned i avloppet efter användning. De här produkterna och dess ingredienser färdas genom avlopp till lokala avloppsreningsverk, där de behandlas på olika sätt. Trots behandlingen kan vissa av ingredienserna i produkten fortfarande hamna i naturen.

Verktygen

För att studera vart ingrediensen tar vägen i naturen börjar vi normalt sett med databaserade verktyg för att förutspå dess kemiska egenskaper. Den här informationen kombineras med uppskattningar och den mängd ingrediens som används. En databaserad modell förutspår koncentrationen av vår ingrediens ute i naturen; i jorden, vattnet, grundvattnet, sedimentet och atmosfären.
För att garantera att de är exakta använder vi kontrollstudier för att verifiera modellens förutsägelser. På så sätt kan vi med större tillförsikt använda modellen för framtida förutsägelser.

P&G House hold cleaning brands