PGLogo-Header

Toksyczność

Definicja

Ekotoksykologia jest nauką zajmującą się badaniem sposobu, w jaki substancje chemiczne wpływają na środowisko i organizmy, które w nim żyją. Naukowcy, którzy badają środowisko mówią nam, że wszystkie organizmy powiązane są ze sobą w jeden system. Dlatego jeśli substancja chemiczna oddziałuje na jakieś organizmy, ucierpieć mogą i inne organizmy w ekosystemie, ponieważ jedne zależą od drugich.

Celem ekotoksykologii jest poznanie stężeń, przy których związki chemiczne oddziałują na organizmy żyjące w środowisku. Aby chronić środowisko należy unikać stosowania takich stężeń.

Czego potrzeba?

Aby nic nie zagrażało organizmom w środowisku, muszą one przede wszystkim:

  • żyć wystarczająco długo, aby się rozmnożyć
  • urosnąć wystarczająco, aby się rozmnożyć
  • i … rozmnozyc sie


Chcemy zapewnić, aby substancje chemiczne nie wpływały na przeżywalność, wzrost i rozmnażanie organizmów.

Uzyskiwane w różny sposób dane na temat ekotoksyczności są zestawiane z danymi o losach substancji, co pozwala na podjęcie decyzji, czy użycie w produkcie danego składnika jest bezpieczne. Jeśli sądzimy, że nasze składniki mogą nie być bezpieczne, nie używamy ich.

Nawet po zbadaniu toksyczności i przeprowadzeniu oceny zagrożenia nie jesteśmy jeszcze gotowi. Prowadzimy prace nad poznawaniem środowiska oraz interakcji między chemicznymi a fizycznymi czynnikami w środowisku.

Środki czystości P&G