PGLogo-Header

Rozklad biologiczny

Definicja

Rozkład biologiczny jest procesem, w którym mikroorganizmy (bakterie, grzyby i glony) rozkładają materię organiczną na mniejsze i prostsze fragmenty. Substancja organiczna dostarcza bakteriom energii i materiału budulcowego potrzebnego do produkowanie większej ilości bakterii. Produktami końcowymi rozkładu biologicznego są najczęściej dwutlenek węgla i woda.

Wszystkie nasze detergenty łatwo ulegają rozkładowi biologicznemu i są zgodne z dyrektywami EWG dotyczącymi rozkładu biologicznego i nowego rozporządzenia UE nr 648/2004.

Co dzieje się z produktami po użyciu?

Codziennie wielu ludzi na całym świecie używa naszych produktów. Niektórzy myją zęby pastą Crest lub Blend-a-med, inni myją włosy szamponem Pantene, stosują proszek Ariel do prania ubrań lub płyny Fairy czy Dreft do zmywania. Po zastosowaniu każdego z tych produktów zużyta woda trafia do kanalizacji. Ale dokąd migrują substancje chemiczne? Czy lądują ostatecznie w środowisku? W oceanie? Czy będą w środowisku tydzień czy dwa? Czy wchodzą do łańcucha pokarmowego? Czy ktokolwiek przejmuje się tym sprawami?

Jeśli zastanowimy się nad tym, do głowy przychodzi nam wiele pytań związanych z używanymi przez nas produktami P&G i miejscami, dokąd trafiają one po użyciu. Zajmujemy się tymi problemami badając „losy składników”. Naukowcy próbują poznać odpowiedzi na następujące pytania o losy tych substancji:

  • Dokąd trafia produkt?
  • Ile produktu tam trafia?
  • Jak długo produkt tam pozostaje?
  • Co dzieje się, kiedy produkt tam przebywa?

Wiele produktów konsumpcyjnych jest spłukiwanych po użyciu do zlewu. Produkty te i ich składniki wędrują systemem kanalizacji do miejscowej oczyszczalni ścieków, gdzie poddawane są różnych procesom. Mimo to, po oczyszczeniu część z tych substancji może trafić do środowiska.

Narzędzia

Aby przeprowadzić badania nad losami składników zaczynamy zwykle od zastosowania naszych narzędzi komputerowych, pozwalających przewidzieć własności chemiczne substancji. Informacje te łączymy z danymi z pomiarów, biorąc pod uwagę ilość użytego składnika. Następnie zastosowanie modelu komputerowego pozwala na określenie stężeń substancji w każdym z elementów środowiska: w glebie, wodzie, wodzie gruntowej, osadach i atmosferze.
Aby mieć pewność, że te modele są dokładne, przeprowadzamy badania monitoringowe, weryfikujące przewidywania wynikające z modeli, dzięki czemu możemy w przyszłości używać ich z większą ufnością.

Środki czystości P&G