PGLogo-Header

Dbałość o środowisko

Aby móc dbać o środowisko trzeba je najpierw zrozumieć. Dział ochrony środowiska P&G pomaga zdobywać odpowiednią wiedzę i pilnuje, aby nasze produkty nie szkodziły środowisku.
W miarę jak zwiększa się nasza wiedza o środowisku, coraz doskonalsze stają się metody jego ochrony. Wiele działań poświęconych jest poznawaniu problemów toksyczności i rozkładu biologicznego składników naszych produktów. Zdolność do ulegania rozkładowi biologicznemu wiąże się z tym, dokąd w środowisku migruje składnik i jaka jego część tam dociera.

Ekotoksykologia zajmuje się badaniem, w jaki sposób składniki chemiczne mogą wpływać na rośliny, zwierzęta i bakterie. Decyzje o zastosowaniu lub nie danego składnika opierają się na ocenie zagrożenia dla środowiska.

W części tej szczegółowo omówiono różne pola badawcze oraz wiedzę, jakią zdobyliśmy w P&G po wielu latach badań.

Środki czystości P&G