PGLogo-Header

Co to są enzymy I dlaczego stosujemy je w naszych detergentach do prania?

Co to są enzymy?

Są to białka wytwarzane przez wszystkie organizmy. Niewielkie ilości tych substancji mogą przyspieszać lub inicjować reakcje chemiczne, które bez nich przebiegają powoli lub nie zachodzą w ogóle. Innymi słowami, działają jak „katalizatory”.

Enzymy pasują do substancji docelowej tak jak zamek pasuje do klucza.

Aktywna strona enzymu jest otwarta tylko dla określonych substancji, o odpowiednim składzie chemicznym i kształcie cząsteczki. Jeśli substancja nie pasuje – nie może połączyć się z enzymem i reakcja nie zachodzi. Z tego powodu działanie enzymów jest wysoce specyficzne.

Mała ilość enzymu może zdziałać bardzo wiele!

Podobnie jak katalizatory innego typu, enzym może doprowadzić do końca reakcję sam nie ulegając zużyciu czy zniszczeniu i jego białkowa cząsteczka może brać udział w kolejnej reakcji. Oznacza to, że jedna cząsteczka białka enzymu może oddziaływać na wiele cząsteczek docelowych. W końcu wszystkie cząsteczki substratu ulegają przemianie i enzym przestaje działać. Również sam enzym może w końcu ulec rozkładowi.

Dlaczego jest to ważne w przypadku detergentów do prania?

Enzymy stosowane w detergentach działają na różne plamy i zabrudzenia, dzięki czemu można je łatwiej sprać. Enzymy te mają różne nazwy, na przykład proteazy usuwają plamy utworzone przez białka, lipolazy rozkładają plamy na bazie tłuszczów, amylazy – plamy spowodowane przez skrobię i inne węglowodany. Ponieważ jedna cząsteczka może działać na wiele cząsteczek substancji docelowej, niewielka ilość enzymu dodana do detergentu w środku piorącym może dać bardzo dobre rezultaty.

Czy enzymy są bezpieczne?

Enzymy są białkami, wobec tego ulegają całkowitemu rozkładowi biologicznemu. Są nietoksyczne dla roślin i zwierząt w środowisku i są nieszkodliwe nawet w przypadku przypadkowego połknięcia przez dziecko.

Czy enzymy mogą powodować alergie oddechowe?

Alergia oddechowa jest reakcją organizmu na białka zawarte np. w roztoczach domowych, sierści kociej lub psiej, pyłku kwiatów lub pleśni. Alergie oddechowe na białka, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym nie rozwijają się u każdego.

U niektórych osób enzymy mogą być przyczyną alergii oddechowych w przypadku wdychanie ich w bardzo dużych ilościach, często lub przez długi okres. Nic takiego nie dzieje się w przypadku detergentów do prania, ponieważ są one używane w bardzo niewielkich ilościach.

Sytuacja taka może mieć natomiast miejsce w przypadku osób mających do czynienia z enzymami w laboratoriach lub obiektach przemysłowych i które nie przestrzegają koniecznych środków ostrożności w czasie pracy.

Środki czystości P&G