PGLogo-Header

Toxiciteit

Definitie

Ecotoxicologie is het onderzoek naar de manier waarop chemicaliën invloed hebben op het milieu en op de organismen die in dat milieu leven. Volgens milieuonderzoekers zijn alle organismen met elkaar verbonden in een voedselketen. Daarom kunnen, als een chemische stof bepaalde organismen aantast, andere organismen in het ecosysteem daaronder te lijden hebben, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn. Het doel van ecotoxicologie is te achterhalen bij welke concentratie van chemische stoffen organismen in het milieu worden aangetast. Deze concentratie moet worden vermeden ter bescherming van het milieu.

Wat is er nodig?

Organismen kunnen in een omgeving alleen gedijen als ze aan drie basisvoorwaarden kunnen voldoen:

  • overleven, zodat ze oud genoeg worden om zich voort te planten
  • groeien, zodat ze groot genoeg worden om zich voort te planten
  • en … zich voortplanten


We willen er zeker van zijn dat de overleving, groei en voortplanting van organismen niet door chemicaliën wordt aangetast.

Ecotoxiciteitsgegevens worden op verschillende manieren gegenereerd en vervolgens gecombineerd met gegevens over het lot van een ingrediënt. Op basis hiervan wordt besloten of een ingrediënt veilig is om in onze producten te gebruiken. Wanneer we een ingrediënt niet veilig vinden, gebruiken we het niet.

Zelfs nadat we weten wat de toxiciteit van een product is en een risico-berekening hebben uitgevoerd, zijn we nog niet klaar. We blijven doorwerken om meer te weten te komen over het milieu, en te onderzoeken hoe de chemische en fysische aspecten van het milieu op elkaar reageren.

P&G House hold cleaning brands