PGLogo-Header

Bescherming van het milieu

De eerste stap bij de bescherming van het milieu is weten hoe het milieu werkt. De milieuexperten binnen P&G dragen bij tot de uitbreiding van die kennis en zorgen ervoor dat onze producten en ingrediënten veilig zijn voor het milieu.
Naarmate onze kennis over het milieu toeneemt, ontdekken we betere manieren om het te beschermen. Dit bestaat er grotendeels in om de toxiciteit en de biologische afbreekbaarheid van de ingrediënten in onze producten te begrijpen. Met biologische afbreekbaarheid wordt bedoeld waar een ingrediënt in het milieu terechtkomt en de hoeveelheid die in het milieu terechtkomt.
Ecotoxicologie is het onderzoek naar de manier waarop een ingrediënt invloed kan hebben op planten, dieren en bacteriën. Aan de hand van een milieurisico-evaluatie wordt er beslist of een ingrediënt al dan niet gebruikt mag worden.

In dit gedeelte worden de verschillende wetenschappelijke vakgebieden en specialisaties behandeld die we na jaren en jaren onderzoek binnen P&G hebben opgezet.

P&G House hold cleaning brands