PGLogo-Header

Toxicita

Definice

Ekotoxikologie je se zabývá studiem toho, jak chemické látky ovlivňují životní prostředí a organismy v něm žijící. Vědci, kteří studují životní prostředí, nám říkají, že všechny organismy jsou spojeny v síti života. Proto, pokud nějaká chemická látka postihne některý organismus, mohou tím utrpět i jiné organismy v ekosystému, neboť na sobě vzájemně závisí.

Cílem ekotoxikologie je poznat koncentraci chemické látky, která může ovlivnit organizmy v životním prostředí při. Pro ochranu životního prostředí je nutno vyhnout se této úrovni koncentrace.

Co je zapotřebí?

Aby organismy v životním prostředí prosperovaly, potřebují být schopné dokázat tři základní věci:

  • přežít dostatečně dlouho, aby byly schopné rozmnožování
  • vyrůst, aby byly dosti velké pro rozmnožování
  • a … rozmnožovat se


Chceme zajistit, aby chemikálie neovlivňovaly přežití, růst ani rozmnožování organismů.

Ekotoxikologické údaje jsou generovány různými způsoby a jsou potom kombinovány s ‘osudovými’ údaji pro dosažení rozhodnutí, zda daná složka je bezpečná pro použití v našich výrobcích. Pokud nevěříme, že nějaká složka je bezpečná, nepoužíváme ji.

I po prozkoumání toxicity a provedení ohodnocení rizika ještě vše nekončí.. Pokračujeme v práci na porozumění životnímu prostředí a tomu, jak se navzájem ovlivňují chemická a fyzikální povaha životního prostředí.

More about P&G

P&G House hold cleaning brands