PGLogo-Header

Co jsou enzymy a proč je používáme v pracích prostředcích?

Co jsou enzymy?

Jsou to proteiny vytvářené všemi živými organizmy. V malém množství mohou urychlit chemické reakce, které by jinak proběhly mnohem pomaleji nebo vůbec ne. Jinými slovy, působí jako 'katalyzátory'.

Enzymy zapadnou do svého cíle jako klíč do zámku

Aktivní místo enzymu je otevřené pouze pro příslušný cíl v odpovídající chemikálii tvaru 3D. Pokud nezapadne, nemůže vstoupit a reakce nenastane. To činí působení enzymů vysoce specifickým.

Malý enzym urazí dlouhou cestu!

Stejně jako jiné druhy katalyzátorů může se enzym účastnit chemické reakce, aniž by došlo k jeho spotřebování nebo zničení a enzym zůstane k dispozici pro další reakci. To znamená, že jedna molekula enzymu může působit na mnoho cílových molekul. Nakonec se všechny cíle vyčerpají a enzym přestane pracovat. Případně se enzym sám zničí.

Proč jsou enzymy důležité v pracím prostředku?

Enzymy používané v pracích prostředích působí na mnoho různých skvrn a nečistot na oblečení, takže je můžeme snadněji vyprat. Tyto enzymy mají různé názvy, proteázy například ničí skvrny na bázi proteinů, lipoázy ničí skvrny na bázi tuků a amylázy ničí škroby a jiné skvrny na bázi uhlohydrátů. Jelikož jedna molekula enzymu může působit na mnoho cílových molekul, může enzym přidaný do pracího prostředku již malém poskytnout vynikající výsledek.

Jsou enzymy bezpečné?

Enzymy jsou proteiny, proto jsou plně biologicky odbouratelné. Nejsou jedovaté pro rostliny ani živočichy v životním prostředí a jsou neškodné, i pokud je pozře dítě.

Mohou enzymy způsobit respirační allergie?

Respirační alergie je odezva organizmu, která se může objevit při expozici proteinům, které jsou například součástí prachu domácnosti, kočičí a psí srsti, prachového peří, pylu a plísní. Ne každý je náchylný k respirační alergii na různé částice obsahující proteiny, kterým jsme každodenně vystaveni.

Enzymy mohou způsobit respirační alergie u některých lidí, pokud jsou vdechovány ve vysoké koncentraci, často a po dlouhou dobu. To se však nikdy nestane, pokud používáte prací prostředky v domácnosti, protože enyzymy jsou v nich obsaženy jen v malém množství.

Může k tomu ale dojít u lidí, kteří pracují s enzymy v laboratořích nebo výrobních závodech a při práci nepoužívají nezbytná ochranná opatření.

More about P&G

P&G House hold cleaning brands