PGLogo-Header

Ochrana prostředí

První krok při ochraně životního prostředí je rozumět mu. Oddělení bezpečnosti životního prostředí P&G pomáhá při rozvoji tohoto porozumění a zajišťuje, aby naše výrobky a složky v nich nepoškozovaly životní prostředí
Jak roste naše znalost životního prostředí, tím se zlepšují způsoby, kterými je chráníme. Značná část tohoto úsilí je věnována pochopení toxicity a biologické odbouratelnosti složek našich výrobků. Biologická odbouratelnost se týká toho, kam se přísada v prostředí dostane a kolik se jí tam dostane.

Ekotoxikologie je studium, které se zabývá tím, jak může která složka nepříznivě ovlivnit rostliny, živočichy a bakterie. Rozhodnutí zda použít danou složku nebo ne jsou založena na posouzení rizik pro životní prostředí.

Tento oddíl pokrývá podrobně různé vědní obory a odbornou způsobilost, kterou jsmě vybudovali v P&G během mnoha let výzkumu.

More about P&G

P&G House hold cleaning brands