PGLogo-Header

P&G:s tvättmedel och din hud

Vi har genomfört ett stort antal kliniska studier de senaste decennierna för att kunna avgöra hur säkra våra tvättmedelsprodukter är för din hud.

Vi låter ofta paneler av dermatologer ta del av resultaten från våra hudtestprogram.
De är ense om att:

  • våra tvättmedel är säkra vid normal användning på frisk hud,
  • enzymerna i våra tvättmedel varken orsakar irritation eller allergier,
  • även om tvättmedel ofta anses ge hudreaktioner, är de i själva verket mycket sällan den egentliga orsaken,


Panelerna består vanligtvis av dermatologer från olika forsknings- eller utbildningssjukhus. De granskar all tillgänglig information om de potentiella effekter som varje ingrediens och själva produkten kan ha på din hud.

P&G:s tvättmedel och din hud

Studier om irritation:
Med hjälp av frivilliga har en mängd olika studier utförts under förhållanden som överdriver den exponering som du kan förväntas utsättas för vid normal användning av våra tvättmedel. Resultaten visar att våra tvättmedel, och tygerna som tvättats i dem, inte är irriterande för huden.
Studier om överkänslighet:
A number of studies have been conducted on our different detergents involving more than 1,200 volunteers. Evidence shows that our laundry detergents are safe for your skin, even under highly exaggerated doses.
Studier för att upptäcka skadliga effekter på huden under verkliga användningsförhållanden:
Med hjälp av frivilliga har vi utfört användartester i hemmet under längre tidsperioder för att undersöka om våra produkter orsakar hudirritation eller allergi. Frivilliga har under en längre tid använt produkten istället för sitt vanliga tvättmedel. Professionella utvärderingar gjordes av deras hud som bekräftade att våra produkter varken orsakade hudirritation eller allergi.

Särskilda studier om produkter innehållande enzymer:
Vi har utfört en mängd olika tester under hemförhållanden av våra produkter som innehåller enzymer. Vi har utfört tester för hudirritation, överkänslighet och allergi. Dessa produkter är lika skonsamma som våra icke-enzyminnehållande produkter. De är milda mot huden och framkallar inga allergiska reaktioner, även vid höga doser.

P&G House hold cleaning brands