PGLogo-Header

Skydda människor

Vi på P&G vill att ni ska kunna ha fullständigt förtroende för våra produkter och att du och din familj ska kunna använda dem utan risk. Även våra egna familjer använder P&G:s produkter.
Toxikologi är läran om de kemiska ämnenas skadliga effekter på levande organismer. Den vetenskapen kräver kunskaper om många olika aspekter av biologi och kemi, för att kunna avgöra vilka organ och organsystem som kan påverkas av vissa kemikalier och vilka mekanismer som orsakar dessa effekter.

Beslutet att använda en specifik ingrediens i våra produkter baseraspå en hälsoriskanalys som tar hänsyn till både alla möjliga skadliga effekter som en kemikalie kan - dess inneboende egenskaper - och mängden kemikalie som behövs för att orsaka effekten - hur länge man måste vara i kontakt med den eller vilken dos som krävs.

P&G:s forskare är föregångare på många områden inom både toxikologi och riskbedömningar. Det rör sig om de områden som är som viktigast för oss i vårt arbete att göra våra produkter säkra att använda.

P&G House hold cleaning brands