PGLogo-Header

Vad är enzymer och varför använder vi dem i tvättmedel?

Vad är enzymer?

Det är proteiner som produceras av alla levande organismer. Små mängder kan öka kemiska reaktioner som annars skulle ta mycket längre tid eller inte påbörjas överhuvudtaget. De fungerar med andra ord som katalysatorer.

Enzymer passar sina mål som handen i handsken.

Den aktiva delen av en enzym är endast öppen för specifika mål med en matchande kemikalie och en tredimensionell form.Om den inte passar kan den inte tränga in och då sker ingen reaktion. Det här gör enzymens aktivitet mycket specifik.

En liten enzym kan åstadkomma mycket!

En enzym kan, som andra typer av katalysatorer, slutföra sin kemiska reaktion utan att förbrukas eller förstöras, vilket gör att den finns kvar för ytterligare reaktioner. Det här betyder att en enzymprotein-molekyl kan agera mot många målmolekyler. Till sist är alla mål borta och enzymen slutar att arbeta. Så småningom kommer enzymen att brytas ned av sig själv.

Vad har det här för betydelse för ett tvättmedel?

Enzymerna som används i tvättmedel påverkar en mängd olika fläckar och smuts så att de lättare kan tvättas bort. Dessa enzymer har olika namn som t.ex. proteaser (bryter ned proteinbaserade fläckar), lipaser (bryter ned fettbaserade fläckar) och amylaser (bryter ned stärkelse och andra kolhydratsbaserade fläckar). Eftersom en enzym kan agera mot många målmolekyler kan en liten dos enzymer som tillsätts i ett tvättmedel ge stora resultat.

Är enzymer ofarliga?

Enzymer är proteiner och därför helt biologiskt nedbrytbara. De är inte giftiga för växter och djur i omgivningen och de är ofarliga för barn som får i sig dem av misstag.

Kan enzymer orsaka andningsbesvär?

Man kan få en allergisk reaktion om man blir exponerad för proteiner som t.ex. dammkvalster, katt- och hundhår, dun, pollen och mögel. Men alla utvecklar inte allergier mot de olika proteiner som vi utsätts för dagligen.

Vissa personer kan få andningsbesvär av enzymer om de andas in dem i en mycket koncentrerad form, ofta och under långa perioder. Det här är något som aldrig sker när du använder tvättmedel hemma eftersom det är så ytterst små mängder som används.

Men det kan förekomma bland individer som måste arbeta med enzymer i laboratorier eller i produktionsanläggningar, och som inte vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder medan de arbetar.

P&G House hold cleaning brands