PGLogo-Header

Produkty do prania P&G a Twoja skóra

W ostatnich dziesięcioleciach przeprowadziliśmy wiele badań klinicznych mających określić na ile nasze detergenty do prania są bezpieczne dla skóry człowieka.

Często dzielimy się wynikami naszego programu badań nad wpływem produktów na skórę z zespołami dermatologów. Są oni zgodni, że:

  • Przy normalnym użytkowaniu detergenty stosowane w naszych środkach do prania są bezpieczne dla zdrowej skóry.
  • Enzymy zawarte w detergentach stosowanych w naszych środkach do prania nie powodują podrażnień ani problemów alergicznych.
  • Wprawdzie często uważa się, że za reakcje skórne odpowiadają detergenty, ale w rzeczywistości rzadko są one prawdziwą przyczyną.


W skład zespołów dermatologów wchodzą dermatolodzy z różnych szpitali klinicznych. Dokonują oni przeglądu wszystkich dostępnych informacji na temat potencjalnych skutków działania poszczególnych składników naszych detergentów – a także samych produktów – na skórę człowieka.

Detergenty w środkach do prania P&G a Twoja skóra

Badania podrażnień:
w warunkach ekspozycji wyższej niż ekspozycja, na którą narażony jest zwykle użytkownik przeprowadzono wiele różnych badań z udziałem ochotników. Wyniki tych badań wskazują, że detergenty stosowane w naszych środkach do prania oraz tkaniny w nich prane nie podrażniają skóry.
Badania nad uczulaniem:
Z udziałem ponad 1200 ochotników przeprowadzono badania wielu naszych detergentów. Otrzymane wyniki dowodzą, że nasze środki do prania są bezpieczne dla skóry, nawet przy ekspozycji znacznie przekraczającej normalną.
Badanie nad wykrywaniem niepożądanych skutków dla skóry w normalnych warunkach:
z pomocą ochotników przeprowadziliśmy w warunkach domowych długoterminowe badania naszych produktów, aby zbadać, czy mogą one powodować podrażnienia skóry lub alergie. Ochotnicy używali przez dłuższy czas naszego produktu zamiast zwykle stosowanego detergentu. Następnie dokonano profesjonalnej oceny stanu ich skóry. Ocena ta potwierdziła, że nasze produkty nie powodują ani podrażnienia skóry, ani alergii.

Specjalne badania nad produktami biologicznymi:
Przeprowadziliśmy różne testy nad podrażnianiem skóry, uczulaniem i alergią przy stosowaniu w warunkach domowych naszych produktów biologicznych zawierających enzymy. Nasze produkty biologiczne są równie przyjazne dla skóry jak nasze produkty niebiologiczne. Są łagodne dla skóry i nie powodują alergii skórnych nawet przy dawkach wyższych niż normalne.

Środki czystości P&G