PGLogo-Header

Ochrona ludzi

Wszyscy w P&G chcemy, abyś miał całkowitą pewność, że kiedy używasz produktów P&G nic nie grozi ani Tobie, ani Twojej rodzinie. W końcu również nasze rodziny używają produktów P&G.
Toksykologia bada szkodliwy wpływ substancji chemicznych na organizmy. Nauka ta zajmuje się wieloma aspektami biologii i chemii, aby stwierdzić, na które narządy i układy narządów mają wpływ określone substancje chemiczne oraz poznać mechanizmy powodujące, że dochodzi do takich oddziaływań.

Decyzja, aby zastosować konkretny składnik podejmowana jest na podstawie „Oceny zagrożenia dla zdrowia człowieka”, w której uwzględnia się zarówno możliwe niepożądane skutki działania substancji chemicznej – potencjalne zagrożenia – jak i ilość substancji potrzebną do spowodowania takich skutków – potencjalną ekspozycję lub dawkę.

Naukowcy P&G są pionierami w wielu dziedzinach toksykologii i ocenach zagrożeń, które są najistotniejsze, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów.

Środki czystości P&G