PGLogo-Header

Badania konsumenckie

Badanie Twoich potrzeb

Badania konsumenckie są odrębną nauką. W P&G ostatecznym celem naszych specjalistów zajmujących się badaniami konsumenckimi jest zbieranie informacji, które będą przydatne dla osób zajmujących się opracowywaniem produktów. Ich badania można podzielić na dwie szerokie kategorie: badania ilościowe i jakościowe.

Badania jakościowe

Badania jakościowe są wykorzystywane jako źródło nowych pomysłów. Obejmują niewielkie grupy ludzi i wymagają głębokich interakcji między badaczem a grupą.

Zogniskowane wywiady grupowe
Jest to powszechna technika badania pomysłów i dokonywania początkowych ocen. Zbiera się grupę osób i prosi je o rozmowę na określone tematy. Zaletą tej techniki jest to, że ludzie mogą budować swoje poglądy na podstawie pomysłów i komentarzy innych.

Wizyty domowe
Wywiady z osobami, które używają naszych produktów są przeprowadzane w ich domach. Zadaje im się pytania o powody korzystania z produktu, o sam produkt i pożądany efekt końcowy, jak oceniają efekt końcowy i jakich ulepszeń by sobie życzyli. Odwiedzanie domów konsumentów daje możliwość poznania prawdziwych warunków, w jakich używane są nasze produkty i ograniczeń z punktu widzenia konsumenta.

Wizyty „w kontekście”
Przeprowadza się wywiady z użytkownikami naszych produktów w czasie ich stosowania – w czasie prania, kąpieli pod prysznicem lub mycia głowy. Badania tego typu dostarczają cennych szczegółowych informacji na temat sposobu używania produktu, oceny ostatecznych rezultatów i ulepszeń, których życzyliby sobie użytkownicy.

Wywiady w sklepie
Wywiady z konsumentami w czasie robienia przez nich zakupów pozwala poznać prawdziwe powody podejmowania decyzji o kupnie określonego produktu.

Badania ilościowe

Badania ilościowe stosuje się w celu zebrania dużej ilości danych lub oceny nowych pomysłów albo prototypów. Badania obejmują dużą liczbę osób, a jednym z elementów badania jest statystyczna analiza danych.

Zwyczaje i praktyki
Wymaga to badań na szeroką skalę. Ludzie proszeni są o zapisywanie przez długi czas w specjalnym dzienniczku jak stosują produkt.

Testy ślepe
W testach tych biorą udział osoby, które nie znają marki nowego lub zmodernizowanego produktu, o używanie którego zostali poproszeni. Punktem odniesienia jest dla nich albo obecny produkt, albo produkt najważniejszego konkurenta. Właściwie każdy zmodernizowany lub nowy produkt wprowadzany na rynek przez P&G jest poddawany ślepym testom.

Testy sposobu użytkowania przy zastosowaniu konceptu
Osoby badane otrzymują na początku produkt lub koncept marki (który będzie później podstawą reklamy), a następnie produkt, którego maja używać. Pomaga to dowiedzieć się, czy produkt spełnia oczekiwania i czy opakowanie, szata graficzna i cena są atrakcyjne.

Monitoring jakości
Te badania są przeprowadzane po to, aby ocenić, czy produkt zaspokaja zarówno Twoje wymogi, jak i kryteria projektu.

Środki czystości P&G