PGLogo-Header

Mérgezo hatás

Meghatározás

Az ökotoxikológia azt vizsgálja, hogy a vegyszerek miként hatnak a környezetre és a benne élo organizmusokra. A környezetet tanulmányozó tudósok elmondása szerint az élet fonala minden organizmust összeköt egymással. Tehát ha egy vegyszer valamilyen hatást gyakorol egyes organizmusokra, az ökoszisztéma más organizmusai is megszenvedhetik azt, mivel egymástól függenek.

Az ökotoxicitás megállapításának a célja megtudni, hogy a vegyszerek milyen koncentrációban vannak hatással a környezetben élo organizmusokra. A környezet védelme érdekében kerülni kell ezt a koncentrációs szintet.

Mire van szükség?

Ahhoz, hogy az organizmusok életben maradjanak a környezetben, a következo három alapveto dologra van szükségük:

  • el kell érniük azt a kort, amelyben szaporodni képesek,
  • el kell érniük a szaporodáshoz szükséges megfelelo méretet,
  • ….és szaporodniuk kell.


Biztosak akarunk lenni abban , hogy a vegyszerek nem érintik az élo szervezetek fennmaradását, növekedését és szaporodását.

Az ökotoxicitásra vonatkozó, számos különbözo módon nyert adatot az összetevok környezetterhelési adataival egyesítve döntés születik arról, hogy egy adott összetevo biztonságosan alkalmazható-e termékeinkben. Ha nem bízunk abban, hogy termékeink összetevoi biztonságosak, nem is használjuk azokat.

A mérgezo hatások megismerésével és a kockázatelemzés elvégzésével azonban feladatunkat nem tekintjük befejezettnek. Tovább folytatjuk a munkát a környezet és annak megismerése érdekében, vizsgálva, hogy a környezet vegyi folyamatai és fizikai természete milyen kölcsönhatást gyakorol egymásra.

P&G House hold cleaning brands