PGLogo-Header

Toksisuus

Määrittely

Ekotoksisuus on tutkimus siitä, kuinka kemikaalit vaikuttavat ympäristöön ja siinä eläviin organismeihin. Ympäristöä tutkivat tutkijat kertovat meille, että kaikki organismit liittyvät elämän verkkoon. Eli jos kemikaali vaikuttaa joihinkin organismeihin, toiset organismit ekojärjestelmässä voivat kärsiä, koska ne riippuvat toinen toisistaan.

Ekotoksisuuden päämäärä on ymmärtää kemikaalien pitoisuus, joka vaikuttaa ympäristössä oleviin organismeihin. Tätä pitoisuustasoa tulisi välttää, jotta ympäristöä voitaisiin suojella.

Mitä tarvitaan?

Jotta organismit voisivat kukoistaa ympäristössä, ne tarvitsevat siihen kolme perusasiaa:

  • elää tarpeeksi vanhaksi voidakseen lisääntyä
  • kasvaa tarpeeksi isoksi voidakseen lisääntyä
  • ja … lisääntymistä


Me haluamme varmistaa, että kemikaalit eivät vaikuta organismien henkiinjäämiseen, kasvuun tai lisääntymiseen.

Ekotoksisuustietoja tuotetaan monella eri tavalla ja ne yhdistetään sitten (fate) "kohtalodataksi", jotta voimme tehdä päätöksen, onko ainesosa turvallinen käytettäväksi tuotteissamme. Ellemme usko että aineksemme ovat turvallisia, emme käytä niitä.

Vielä sen jälkeenkään kun olemme oppineet ymmärtämään toksisuuden ja olemme tehneet riskiarvion, emme ole vieneet työtä loppuun. Jatkamme työtä ympäristön ymmärtämiseksi ja kuinka ympäristön kemia ja fysikaalinen luonne vuorovaikuttavat toisiinsa.

More about P&G

P&G House hold cleaning brands