PGLogo-Header

Tarbijate kaitsmine

P&G soovib, et te võiksite olla meie tooteid kasutades täiesti kindel, et need on teile ja teie pereliikmetele ohutud. Sest ka meie endi peredes kasutatakse P&G tooteid.
Kemikaalide kahjulikku mõju elusorganismidele uurib toksikoloogia. See teadus eeldab arusaamist bioloogia ja keemia paljudest küsimustest, et määrata kindlaks, milliseid elundeid ja elundsüsteeme teatavad kemikaalid võivad mõjutada ja millised on nende mõjutuste mehhanismid.

Otsus kasutada meie toodetes teatavat koostisainet põhineb terviseriskide analüüsil, milles arvestatakse nii kemikaali võimalikke kahjulikke mõjusid - potentsiaalseid ohutegureid - kui ka selle mõju põhjustamiseks vajalikku kemikaalikogust - potentsiaalset kokkupuudet või annust.

P&G teadlased on teerajajad paljudes toksikoloogia ja riskianalüüsi küsimustes, mis aitavad kõige olulisemalt tagada meie toodete ohutuse.

P&G House hold cleaning brands

© 2023 Procter & Gamble