PGLogo-Header

Produktutveckling

Innovationer som leds av er

Innovationer handlar om att förena det som behövs med det som är möjligt att åstadkomma, att kombinera allt det vi vet om er med den allra senaste tekniken. Att förstå era behov är inte något som bara sker av sig själv, det var länge sedan vi insåg att vi verkligen måste lära oss att förstå er.
Det är anledningen till att P&G har en verksamhet som vi kallar Produktforskning. De forskare som arbetar på det här området observerar er när ni använder våra produkter hemma och letar efter sätt att förbättra och förenkla era liv. Med deras produktbakgrund kan de förena era behov med vad våra produkter har att erbjuda.

När vi upptäcker en möjlighet att bli bättre så utvecklar vi prototyper i våra laboratorier, arbetar med våra teknikspecialister i produkt-, utvecklings- och förpackningsdesign, och forskarna från vår produktsäkerhetsorganisation för miljö och hälsa.

Dessa prototyper testas sedan på våra konsumenter för att se att de fungerar. Lärandets kretslopp är cykliskt; vi utvecklar en ny produkt, testar den på konsumenterna, modifierar produkten med hjälp av det vi lärt oss och sedan testar vi den modifierade produkten igen, ända tills det blir rätt och ni blir nöjda.

Vi erkänner att vi ibland får överraskningar som våra interna tester inte förutsåg. Det är en stor skillnad mellan de förenklade protokoll som vi använder i våra laboratorier och den komplexa spännvidd av olika förhållanden som ni lever under i den riktiga världen.

Vi har mer än 1 700 vetenskapsmän och forskare runt hela världen, många av dem har en doktorsgrad. Vi har mer än 29 000 patenterade teknologier för produkter som är till salu och vi fortsätter att varje dag registrera fler patent.

P&G House hold cleaning brands