PGLogo-Header

Konsumentforskning

Forskning om era behov

Konsumentforskning är en egen vetenskap. På P&G är våra konsumentexperters slutliga mål att samla in information som är relevant för våra produktutvecklare. Deras forskning faller inom en av två allmänna kategorier: kvantitativ eller kvalitativ forskning.

Kvalitativ forskning

Kvalitativ forskning används för att skapa idéer. Man använder sig av små grupper av människor och det krävs en nära samverkan mellan forskaren och gruppen.

Ämnesgruppdiskussioner
Det här är en vanlig teknik som används för att utforska idéer och att göra de första utvärderingarna. En relativt liten grupp av människor förs samman och uppmanas att samtala om vissa särskilda ämnen. Fördelen med den här tekniken är att människor kan bygga vidare på varandras idéer och kommentarer.

Hembesök
Personer som använder våra produkter intervjuas hemma. De tillfrågas om produkten, vad de använder den för, det önskade slutresultatet, hur de bedömer slutresultatet och vilka förbättringar de skulle vilja ha. Genom att besöka dem hemma får vi möjligheten att förstå under vilka förhållanden våra produkter verkligen används och vilka krav som finns ur användarnas synvinkel.

Hembesök vid praktisk användning
Personer som använder våra produkter intervjuas medan de använder dem, oavsett om det handlar om att tvätta, duscha eller att schamponera. Den här typen av forskning ger värdefulla detaljer om hur människor använder en produkt, hur de bedömer slutresultatet och vilka förbättringar de skulle vilja ha.

Butiksintervjuer
Genom att göra personliga intervjuer medan kunderna handlar kan vi få djupare kunskaper om varför ni fattar beslutet att köpa en särskild produkt.

Kvantitativ forskning

Kvantitativ forskning används för att beräkna stora mängder data eller för att utvärdera nya idéer eller prototyper. Den omfattar större grupper av människor och statistiska analyser av data.

Vanor, seder och bruk
Här krävs storskaliga studier. Användare ombeds att föra egna anteckningar om hur de använder en produkt under en längre tidsperiod i en särskild produktdagbok.

Blindtest
De här testerna görs med personer som inte känner till den nya eller förbättrade produktens varumärke. De jämför antingen med den nuvarande produkten eller den störste konkurrentens produkt. I princip utförs det blindtester på alla förbättrade och nya produkter som lanseras av P&G.

Koncept och användartest
Testpersonerna får först ta del av produktens eller varumärkets koncept (som senare kommer att ligga till grund för marknadsföringen) och efter det får de använda produkten ett tag. Det här hjälper oss att förstå om produkten motsvarar deras förväntningar och om förpackningen, utformningen och prissättningen är attraktiv.

Kvalitetskontroll
Tester görs för att utvärdera om en produkt möter både era krav och produktdesignens kriterier.

P&G House hold cleaning brands