PGLogo-Header

Tarbijauuringud

Teie vajaduste uurimine

Tarbijauuringud on omaette teadus. P&G tarbijauuringute spetsialistide eesmärk on koguda teavet, millest oleks kasu meie tootearendusspetsialistidele. Nad viivad läbi kaht liiki uuringuid - kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uuringuid.

Kvalitatiivsed uuringud

Kvalitatiivseid uuringuid kasutatakse ideede genereerimiseks. Neis osalevad väikesed inimeste rühmad ja need nõuavad uurija ja rühma vahelist põhjalikku suhtlemist.

Arutelud sihtrühmadega
See on levinud meetod ideede uurimiseks ja algsete hindamiste läbiviimiseks. Viiakse kokku suhteliselt väike rühm inimesi ja neil palutakse rääkida teatavatel teemadel. Selle meetodi eeliseks on võimalus tugineda üksteise ideedele ja märkustele.

Kodude külastamine
Vesteldakse kodudes inimestega, kes kasutavad meie tooteid. Neilt küsitakse, milleks nad toodet kasutavad, esitatakse küsimusi toote ja soovitud lõpptulemuse kohta, mida nad lõpptulemusest arvavad ja mis võiks olla parem. Kodus saab aru toodete kasutamise tegelikest tingimustest ja teie poolt tajutavatest piirangutest.

Külastused kasutamise ajal
Toodete kasutajatega vesteldakse toodete kasutamise ajal, kas siis pesupesemise, duši all pesemise või peapesemise ajal. Seda tüüpi uuring annab väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas toodet täpselt kasutatakse, mida arvatakse lõpptulemusest ja mis võiks olla parem.

Vestlused kaupluses
Silmast silma vestlused klientidega ostude sooritamise ajal võimaldavad hästi aru saada, miks te otsustate teatava toote osta.

Kvantitatiivsed uuringud

Kvantitatiivete uuringutega mõõdetakse suuri andmehulki või hinnatakse uusi ideid või prototüüpe. Selles osalevad suuremad rühmad ja tehakse andmete statistiline analüüs.

Harjumused ja tavad
Need nõuavad suuremastaabilisi uuringuid. Kasutajatel palutakse pidada toote kasutamise üle pikemat aega arvestust, tehes käsitsi märkmeid spetsiaalsesse tootepäevikusse.

Pimetestid
Neis testides osalejad ei tea selle uue või uuendatud toote kaubamärki, mida neil palutakse kasutada. Võrdlusaluseks on kas praegune toode või tähtsa konkurendi toode. Praktiliselt iga P&G tooteuuendust või uue toote müügilelaskmist toetatakse pimetestimisega.

Kontseptsioonile tuginevad kasutamistestid
Inimestele antakse kõigepealt toote või kaubamärgi kontseptsioon (millel põhineb hiljem reklaam) ja seejärel antakse kasutada toode. See aitab meil aru saada, kas toode vastab lubadustele ja kas selle pakend, kujundus ja hinnakujundus on atraktiivsed.

Kvaliteedi jälgimine
Selle testimisega hinnatakse, kas toode vastab nii teie nõuetele kui ka tootedisaini kriteeriumidele.

P&G House hold cleaning brands

© 2024 Procter & Gamble