PGLogo-Header

Istraživanje stavova i navika potrošača

Istraživanje vaših potreba

Istraživanje navika, potreba i mišljenja potrošača je znanost za sebe. Naši stručnjaci u toj domeni imaju za cilj prikupiti informacije koje će pomoći našim zaposlenicima angažiranima na razvoju proizvoda. Njihovo istraživanje potpada u jednu od dvije šire kategorije: ono može biti kvantitativno ili kvalitativno.

Kvalitativno istraživanje

Kvalitativnim se istraživanjem generiraju ideje. Ono uključuje manje grupe ljudi te zahtijeva dubinsku interakciju istraživača i grupe.

Diskusije unutar fokus-grupa
Ovo je česta tehnika za istraživanje ideja i izradu inicijalnih evaluacija. Okupi se relativno mala grupa ljudi i onda o se potiče razgovor o pojedinim temama. Prednost ove tehnike je da se ljudi mogu nadovezati na ideje i komentare drugih sudionika.

Posjete kod kuće
To je razgovor s korisnicima naših proizvoda koji se odvija u njihovu domu. Oni odgovaraju na pitanja o proizvodu, uključujući i ona zašto ga koriste, kakve rezultate žele dobiti korištenjem, kako bi ocijenili dobivene rezultate i koja bi poboljšanja željeli vidjeti. Kada se s ispitanicima razgovara u njihovu domu, lakše je shvatiti stvarne uvjete u kojima se koriste naši proizvodi te koja se ograničenja javljaju iz perspektive potrošača.

Posjete u kontekstu
Ljude koji koriste naše proizvode ispitujemo u trenutku dok ih koriste, bez obzira radi li se o pranju rublja, tuširanju ili pranju kose. Ovaj tip ispitivanja pruža vrijedan uvid u način korištenja proizvoda, ocjenu dobivenih rezultata i željena unapređenja.

Ankete na prodajnom mjestu
Razgovor jedan na jedan s kupcima dok kupuju pomaže nam da uistinu shvatimo zašto su odlučili kupiti pojedini proizvod.

Kvantitativno istraživanje

Kvantitativnim se istraživanjem mjere velike količine podataka ili evaluiraju nove ideje odnosno prototipi. Ono uključuju veće grupe ljudi i statističku obradu podataka.

Navike i prakse
Ovo podrazumijeva istraživanje većeg obima. Ispitanici vode bilješke o načinu korištenja proizvoda kroz duže razdoblje u posebnom dnevniku za taj proizvod.

Slijepi testovi
Ovi testovi uključuju ljude koji ne poznaju marku novog ili poboljšanog proizvoda koji će testirati. Mjerilo je ili aktualni proizvod ili proizvod glavnog konkurenta. Gotovo svako unapređenje ili lansiranje novog proizvoda u P&G-u podržano je slijepim testiranjem.

Testovi korištenja u kontekstu koncepta
Ljudima se prvo daje koncept proizvoda ili marke (koji će se kasnije koristiti za oglašavanje), a onda dobivaju i sam proizvod na korištenje. To nam pomaže da shvatimo pruža li proizvod ono što je obećano te jesu li pakovanje, etiketa i cijena privlačni.

Nadzor kvalitete
Ovo se testiranje provodi kako bi se procijenilo zadovoljava li proizvod vaše zahtjeve, kao i kriterije dizajna proizvoda.

Više o P&G-u

P&G-ove marke proizvoda za održavanje cistoce u kucanstvu

© 2024 Procter & Gamble