PGLogo-Header

Biolagundatavus

Määratlus

Biolagunemine on protsess, mille käigus mikroorganismid (bakterid, seened ja vetikad) lagundavad orgaanilisi materjale väiksemateks ja lihtsamateks fragmentideks. Orgaaniline aine varustab baktereid energiaga ja ehituskividega, millest baktereid luua. Biolagunemise lõppsaadused on põhiliselt süsinikdioksiid ja vesi.

Kõik meie detergendid on bioloogiliselt hästi lagundatavad ja vastavad EMÜ detergentide biolagundatavuse direktiividele ja EL uuele detergentide määrusele nr 648/2004.

Mis toimub toodetega pärast nende kasutamist?

Inimesed kogu maailmas kasutavad päeva jooksul tõenäoliselt mitut meie toodet. Võib-olla pesete hambaid hambapastaga Crest või Blend-a-med, pesete juukseid Pantene šampooniga, kasutate pesupesemisvahendit Ariel oma rõivaste pesemiseks ja nõudepesuvedelikku Fairy või Dreft nõude pesemiseks. Pärast iga toote kasutamist kaob kasutatud vesi torudest alla. Aga kuhu kemikaalid lähevad? Kas nad satuvad keskkonda? Merre? Kas nad on alles ka nädala või kahe pärast? Kas nad satuvad toiduahelasse? Kas keegi muretseb nende küsimuste pärast?

Kui hakkame selle üle järele mõtlema, tekib P&G toodete ja nende saatuse kohta pärast kasutamist palju küsimusi. Me nimetame seda 'koostisaine saatuse' uurimiseks. Toodete saatust uurivad teadlased püüavad aru saada põhiliselt järgmistest küsimustest:

  • Kuhu toode satub?
  • Kui palju sellest sinna satub?
  • Kui kauaks see sinna jääb?
  • Mis sellega seal juhtub?

Paljud tarbitavad tooted voolavad pärast kasutamist torust alla. Need tooted ja nende koostisained rändavad kanalisatsioonitorude kaudu kohalikku heitveepuhastusjaama, kus nad läbivad mitmeid protsesse. Kuid pärast töötlemist võivad toote mõned koostisained ikkagi keskkonda sattuda.

Töövahendid

Koostisaine saatuse uurimiseks püüame kõigepealt arvuti abil prognoosida selle keemilisi omadusi. See teave ühendatakse mõõtmisandmete ja koostisaine kasutatava kogusega. Seejärele prognoositakse arvutimudeliga meie koostisainete kontsentratsioone keskkonna igas lõigus: pinnases, vees, pinnavees, setetes ja atmosfääris.
Nende mudelite täpsuse tagamiseks kasutame monitooringuid, millega kontrollime mudelitega saadud prognoose, et edasiste prognooside usaldusväärsust parandada.

P&G House hold cleaning brands

© 2024 Procter & Gamble