PGLogo-Header

Toksisite

Tanımı

Ekotoksisite, kimyasalların çevreyi ve organizmaları nasıl etkilediğini inceler. Çevre üzerine çalışan bilim adamları, hayat zincirinde tüm organizmaların birbirine bağlı olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla bir kimyasal bazı organizmaları etkiliyorsa, ekosistemdeki diğer organizmalar da bundan etkilenir.

Ekotoksisitenin amacı, kimyasalların hangi derişimde doğadaki organizmaları etkileyeceğini anlamaktır. Doğanın korunması için maddelerin bu derişime kadar yükselmemesi gerekir.

Neler gerekir?

Organizmaların doğada yaşayabilmek için üç şey yapabilmesi gerekir:

  • Hayatta kalmak ve üreyebilecek yaşa gelmek
  • Üreyebilecek olgunluğa erişmek
  • Üremek


Kimyasalların, organizmaların hayatta kalmasını, büyümesini ve üremesini etkilememelerini istiyoruz.

Ekotoksisite verileri çeşitli şekillerde oluşturulur ve “akıbet” bilgileriyle bir araya getirilerek bir maddenin ürünlerimizde kullanmak için güvenli olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır. Maddenin güvenli olduğuna kanaat getiremezsek, o maddeyi kullanmayız.

Toksisiteyi anladıktan ve risk değerlendirmesi yaptıktan sonra bile işimiz bitmez. Doğayı ve doğanın kimyasıyla fiziksel yapısının nasıl etkileştiğini anlamak için çalışmaya devam ederiz.

P&G House hold cleaning brands