PGLogo-Header

Toksilisus

Määratlus

Kemikaalide mõju keskkonnale ja selles elavatele organsimidele uurib ökotoksikoloogia. Keskkonnateadlased väidavad, et kõik organismid on elukangas omavahel seotud. Seega, kui kemikaal mõjutab mõningaid organisme, võivad selle all kannatada ka teised ökosüsteemi kuuluvad organismid, sest need sõltuvad üksteisest.

Ökotoksikoloogia eesmärk on saada aru, millised kemikaalide kontsentratsioonid organisme keskkonnas kahjustavad. Seda kontsentratsioonitaset tuleb keskkonna kaitsmiseks vältida.

Mida on vaja?

Organismidel on keskkonnas elamiseks põhiliselt kolm vajalikku tingimust:

  • elada piisavalt vanaks, et paljuneda
  • kasvada piisavalt suureks, et paljuneda
  • ja … paljuneda


Tahame olla kindlad, et kemikaalid ei kahjusta organismide ellujäämist, kasvu ega paljunemist.

Andmeid ökotoksilisuse kohta saadakse mitmel eri viisil ja need ühendatakse seejärel 'saatuse' andmetega, et võtta vastu otsus selle kohta, kas koostisainet on meie toodetes ohutu kasutada. Kui me ei pea oma koostisaineid ohututeks, siis me neid ei kasuta.

Me ei jää rahule ka siis, kui oleme toksilisusest aru saanud ja teinud riskianalüüsi. Töötame edasi, et saada aru keskkonnast ja keskkonna keemilise ja füüsilise olemuse vastastikustest seostest.

P&G House hold cleaning brands

© 2024 Procter & Gamble