PGLogo-Header

Toksicitet

Definition

Økotoksikologi er studiet af, hvordan kemikalier påvirker miljøet og de organismer, der lever i det. Videnskabsfolk, der studerer miljøet, fortæller os, at alle organismer er forbundne i livets indbyrdes net. Påvirker et kemikalie derfor nogle af organismerne, kan andre organismer i økosystemet lide overlast, fordi de er indbyrdes afhængige af hinanden.

Økotoksicitetens mål er at forstå hvilken kemikaliekoncentration, der påvirker de organismer, der lever i miljøet. Dette koncentrationsniveau skal undgås for at beskytte miljøet.

Hvad er der behov for?

For at organismer kan trives i miljøet, skal de være i stand til at gøre 3 elementære ting:

  • overleve længe nok til, at de kan formere sig
  • vokse sig store nok til, at de kan formere sig
  • og … formere sig


Vi agter at sikre, at kemikalierne ikke påvirker organismernes overlevelse, vækst og formering.

Data om økotoksicitet frembringes på flere forskellige måder og kombineres dernæst med 'skæbnedata', så der derudfra kan træffes beslutning, om det er sikkert at bruge en ingrediens i vore produkter. Mener vi ikke, at vore ingredienser er sikre, så bruger vi dem heller ikke.

Selv efter vi har fået styr på toksiciteten og har gennemført en risikovurdering, er vi endnu ikke færdige. Vi arbejder fortsat med at forstå miljøet og samspillet mellem miljøets kemiske og fysiske væsen.

P&G House hold cleaning brands