PGLogo-Header

Toksičnost

Definicija

Ekotoksikologija je grana znanosti koja se bavi utjecajem kemikalija na okoliš i organizme koji žive u njemu. Znanstvenici koji proučavaju okoliš kažu nam da su svi organizmi povezani u mreži života. Stoga, ako kemikalija pogađa neke od organizama, i drugi će organizmi u ekosustavu možda patiti jer ovise jedni o drugima.

Cilj ekotoksikologije je ustanoviti koncentraciju kemikalija koja može djelovati na organizme u okolišu. Ta se razina onda treba izbjegavati kako bi se okoliš i organizmi koji u njemu žive zaštitili.

Što je potrebno?

Da bi organizmi mogli normalno živjeti i razvijati se, trebaju imati uvjete za tri osnovne stvari:

  • trebaju moći preživjeti do reproduktivne dobi kako bi se mogli razmnožavati
  • trebaju moći narasti na veličinu koja je dostatna za razmnožavanje
  • trebaju se moći razmnožavati


Trebamo se pobrinuti da kemikalije ne utječu na preživljavanje, rast i razmnožavanje organizama.

Podaci o ekotoksičnosti sakupljaju se na različite načine i onda se kombiniraju s podacima o „sudbini sastojka“ kako bi se mogla donijeti odluka je li pojedini sastojak siguran za uporabu u našim proizvodima. Ako mi ne vjerujemo da su naši sastojci sigurni, onda ih ne koristimo.

Čak i nakon što doznamo razinu toksičnosti i provedemo procjenu rizika, još uvijek nismo gotovi. Nastavljamo raditi na razumijevanju okoliša, kao i interakcije kemije i fizičke prirode koja nas okružuje.

Više o P&G-u

P&G-ove marke proizvoda za održavanje cistoce u kucanstvu

© 2024 Procter & Gamble