PGLogo-Header

İnsanların güvenliği

P&G olarak ürünlerimizi, size ve ailenize hiçbir zarar gelmeyeceğine güvenerek kullanmanızı isteriz. Unutmayınız ki kendi ailelerimiz de P&G ürünlerini kullanmaktadır.
Toksikoloji, kimyasalların canlı organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini araştırma dalıdır. Bu bilim dalı, hangi organların ve organ sistemlerinin belirli kimyasallardan etkileneceğini, bu etkilere yol açan mekanizmaların neler olduğunu belirlemek için biyoloji ve kimyanın birçok alanında bilgi sahibi olmayı gerektirir.

Ürünlerimizde belli bir ürünün kullanılıp kullanılmayacağı, kimyasalın olası olumsuz etkilerini (tehlikelerini) ve bu etkiye yol açabilecek kimyasal miktarını, yani maruz kalma dozunu inceleyen bir “İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi” ile belirlenir.

P&G araştırmacıları, toksikolojinin birçok alanında ve ürünlerimizi güvenle kullanabilmenizi sağlayan en uygun risk değerlendirmelerini yürütmekte öncüdür.

P&G House hold cleaning brands