PGLogo-Header

Ihmisten suojeleminen

P&G:ssa haluamme sinun ja perheesi voivan olla varmoja, että käyttämänne tuotteet ovat turvallisia. Meidän omat perheemmekin käyttävät P&G tuotteita.
Toksikologia on kemikaalien haittavaikutusten tutkimista elävissä organismeissa. Tämä tiede vaatii biologian ja kemian monien eri osa-alueiden ymmärtämistä, jotta olisi mahdollista määritellä, mihin elimiin ja elimistöjärjestelmiin tietyt kemikaalit voivat vaikuttaa, ja mitkä mekanismit aiheuttavat näitä vaikutuksia.

Päätös käyttää tiettyä ainesosaa tuotteissamme perustuu "henkilön terveysriskin arviointiin", jossa otetaan huomioon sekä kemikaalin mahdolliset haittavaikutukset - mahdolliset vaarat - että se kemikaalimäärä, joka tarvitaan aikaansaamaan kyseinen vaikutus - mahdollinen altistuminen tai annos.

P&G:n tutkijat ovat pioneereja toksikologian ja riskin arvioinnin tärkeimmillä alueilla, jotka ovat oleellisia varmistettaessa, että tuotteemme ovat turvallisia käytössäsi.

More about P&G

P&G House hold cleaning brands