PGLogo-Header

Ochrana osob

P&G usiluje o to, abyste mohli používat naše výrobky s důvěrou, a že vy a vaše rodina budete při jejich používání ochráněni proti poškození zdraví. Vždyť i naše rodiny používají výrobky P&G.
Toxikologie se zabývá studiem nepříznivých vlivů chemických látek na živé organismy. Tato věda zahrnuje znalost mnoha biologických a chemických aspektů za účelem zjištění, které orgány a soustavy orgánů mohou být ovlivněny určitými chemickými látkami, a které mechanismy tyto účinky vyvolávají.

Rozhodnutí pro použití příslušné složky v našich výrobcích je založeno na „posouzení rizik pro lidské zdraví“, které bere v úvahu jak možný nepříznivý účinek chemické látky - potenciální rizika - tak i množství chemické látky potřebné k jeho vyvolání - potenciální expozici nebo dávku.

Vědečtí pracovníci P&G jsou průkopníci v mnoha oblastech toxikologie a ohodnocení rizik, které jsou důležité pro zajištění bezpečnosti výrobků pro vaše používání.

More about P&G

P&G House hold cleaning brands