PGLogo-Header

Çevreyi koruma

Çevreyi korumada ilk adım, çevreyi anlamaktır. P&G’nin çevre güvenliği birimi, bu konunun anlaşılması ve ürünlerimizin ve içindeki malzemelerin çevreye zarar vermediğinden emin olunması için çalışır.
Çevreye dair bilgimiz arttıkça, onu koruma biçimimiz de iyileşmektedir. Bu çabanın büyük bölümü, ürünlerimizin toksisitesini ve biyolojik çözünürlüğünü anlamaya yöneliktir. Biyolojik çözünürlük, bir maddenin doğaya nerede ve ne miktarda karıştığını ifade eder.

Bu bölüm, P&G’de yıllarca süren araştırmalardan sonra geliştirmiş olduğumuz çalışma alanlarını ve uzmanlıklarımızı ayrıntılı olarak anlatır.

P&G House hold cleaning brands