PGLogo-Header

Keskkonna kaitsmine

Esimeseks sammuks keskkonna kaitsmisel on sellest arusaamine. P&G keskkonnaohutuse organisatsioon aitab seda arusaamist arendada ja tagada, et meie tooted ja nende koostisained ei kahjustaks keskkonda.
Meie keskkonnaalaste teadmiste kasvades paranevad selle kaitsmise viisid. Suur osa sellest tööst on suunatud arusaamisele meie toodete koostisainete toksilisusest ja biolagundatavusest. Biolagundatavus iseloomustab, kuhu koostisaine keskkonnas läheb ja kui palju sellest sinna satub.

Käesolevas lõigus käsitletakse üksikasjalikult erinevaid teadusalasid ja eriteadmisi, mida oleme P&G-s aastatepikkuste uuringutega kogunud.

P&G House hold cleaning brands

© 2024 Procter & Gamble