PGLogo-Header

Mis on ensüümid ja miks me neid pesupesemisvahendites kasutame?

Mis on ensüümid?

Need on valgud, mida produtseerivad kõik elusorganismid. Väikestes kogustes võivad need kiirendada keemilisi reaktsioone, mis toimuksid muidu palju aeglasemalt või jääksid toimumata. Ehk teisiti öeldes - nad toimivad 'katalüsaatoritena'.

Ensüümid sobivad oma sihtmärkidega nagu võti lukuga

Ensüümi aktiivne koht on avatud ainult teatavatele sobiva keemilise koostise ja 3-mõõtmelise struktuuriga sihtmärkidele. Kui see ei sobi, ei saa see siseneda ja reaktsiooni ei toimu. See muudab ensüümide toime väga spetsiifiliseks.

Väikesest ensüümist on palju abi!

Nagu muud liiki katalüsaatoridki, võib ensüüm keemilise reaktsiooni lõpule viia, ilma et see ära kuluks või häviks, mistõttu ensüümi proteiin jääb alles ka järgmise reaktsiooni tarbeks. See tähendab, et üks ensüümi proteiinimolekul võib mõjutada paljusid sihtmolekule. Lõpuks on kõik sihtmärgid kadunud ja ensüüm lakkab toimimast. Ensüüm laguneb lõpuks ka ise.

Miks on see pesupesemisvahendis tähtis?

Pesupesemisvahendites kasutatavad ensüümid toimivad mitmesugustele plekkidele ja mustusele, et neid oleks kergem maha pesta. Neil ensüümidel on erinevad nimetused, näiteks proteaasid lagundavad valguplekke, lipolaasid rasvaplekke ja amülaasid tärklise- ja muid süsivesikuplekke. Kuna üks ensüümimolekul võib toimida mitmele sihtmolekulile, võib vähese ensüümikoguse lisamine pesupesemisvahendile suuri tulemusi anda.

Kas ensüümid on ohutud?

Ensüümid on valgud ja seega täielikult bioloogiliselt lagundatavad. Nad ei ole keskkonnas taimedele ja loomadele toksilised ning on ohutud, kui laps neid kogemata isegi sööb.

Kas ensüümid võivad põhjustada hingamisteede allergiat?

Hingamisteede allergia on reaktsioon, mis võib tekkida kokkupuutumisel valkudega, näiteks koduste tolmulestade, kassi ja koera karvade ja ebemete, õietolmude ja hallitustega. Mitte igaühel ei teki hingamisteede allergiat mitmesuguste valkude suhtes, millega me iga päev kokku puutume.

Ensüümid võivad põhjustada mõnedel inimestel hingamisteede allergiaid, kui neid hingatakse sisse väga suurtes kontsentratsioonides, sageli ja pikema aja jooksul. Seda kodus pesupesemisvahendeid kasutades mitte kunagi ei juhtu, sest kasutatavad kogused on väga väikesed.

Kuid seda võib juhtuda inimestel, kes töötavad ensüümidega laborites või tootmisettevõtetes ja kes ei rakenda töötamisel vajalikke ohutusmeetmeid.

P&G House hold cleaning brands

© 2024 Procter & Gamble