PGLogo-Header

Hvad er enzymer, og hvorfor bruger vi dem i vaskemidler?

Hvad er enzymer?

De er proteiner, som alle levende organismer producerer. Meget små mængder kan sætte gang i kemiske reaktioner, der ellers ville ske meget langsommere eller slet ikke begynde. De fungerer med andre ord som 'katalysatorer'.

Enzymer passer til deres mål, som en nøgle passer ind i låsen.

Et enzyms aktive bindingspunkt er kun åbent over for bestemte mål med en matchende kemisk og 3-D form. Passer den ikke, kan den ikke komme ind, og der opstår ingen reaktion. På den måde virker enzymerne meget specifikt.

Lidt enzym rækker langt!

Ligesom andre typer katalysatorer, kan et enzym fuldføre sin kemiske reaktion uden at blive opbrugt eller ødelagt, så enzymproteinet kan fortsætte med endnu en reaktion. Det betyder, at ét enzymproteinmolekyle kan indvirke på mange målmolekyler. Til sidst er alle målene væk, og enzymet ophører med at virke. Endvidere vil enzymet til sidst nedbryde sig selv.

Hvorfor er det vigtigt i et vaskemiddel?

De enzymer, der anvendes i vaskemidler, indvirker på forskellige former for pletter og snavs, så de er lettere at vaske ud. Disse enzymer har forskellige navne, f.eks. proteaser, der nedbryder proteinbaserede pletter, lipolaser, der nedbryder fedt- eller oliebaserede pletter, og amylaser, der nedbryder stivelse og andre kulhydratbaserede pletter. Eftersom ét enzymmolekyle kan virke på mange målmolekyler, giver det rigtig gode resultater at tilsætte en anelse enzym til et vaskemiddel.

Er enzymer sikre?

Enzymer er proteiner, og derfor er de fuldstændigt biologisk nedbrydelige. De er ikke-toksiske for planter og dyr i miljøet, og de er uskadelige, hvis et barn ved et uheld kommer til at spise dem.

Kan enzymer forårsage respiratoriske allergier?

En respiratorisk eller åndedrætsallergi kan forekomme, når vi udsættes for proteiner, f. eks. i husstøvmider, katte- og hundehår, smuld, pollen og mug. Ikke alle mennesker får respiratorisk allergi af de forskellige proteiner, vi udsættes for hver eneste dag.

Enzymer kan forårsage respiratoriske allergier hos nogle menneske, forudsat de indåndes i meget kraftige koncentrationer, hyppigt og i lange perioder. Det sker dog aldrig, når vaskemidler anvendes i hjemmet på grund af de minimale mængder, der anvendes.

Det kan imidlertid ske for mennesker, der er nødt til at arbejde med enzymer i laboratorier eller produktionsanlæg, som ikke træffer de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, mens de arbejder.

P&G House hold cleaning brands