PGLogo-Header

Tüketici araştırmaları

İhtiyaçlarınızın araştırılması

Tüketici araştırması kendi başına bir bilim dalıdır. P&G’nin tüketici araştırmaları uzmanlarının nihai hedefi, ürün geliştirme personelimize yardımcı olacak bilgiler toplamaktır. Araştırmaları, niteliksel (kalitatif) ve niceliksel (kantitatif) olarak ikiye ayrılır.

Niteliksel araştırmalar

Niteliksel araştırmalar fikir oluşturmakta kullanılır. Küçük gruplarla yapılır ve araştırmacıyla grup arasında derinlemesine iletişim gerektirir.

Odak grubu tartışmaları
Bu, fikirleri araştırmak ve ilk değerlendirmeleri yapmak için yaygın bir yöntemdir. Az sayıda insan bir araya gelir ve belirli konular hakkında konuşur. Bu yöntemin avantajı, ortaya atılan fikir ve görüşlerin üst üste konup geliştirilebilmesidir.

Ev ziyaretleri
Ürünlerimizi kullanan insanlarla evlerinde görüşülür. Ürünü ne için kullandıkları, ne sonuç bekledikleri, sonucu nasıl değerlendirdikleri ve ne gibi gelişmeler görmek istedikleri sorulur. Evde olması, ürünlerin gerçekte hangi koşullar altında kullanıldığını ve ne gibi kısıtlamalar olduğunu görmek bakımından yararlıdır.

Bağlam ziyaretleri
Ürünlerimizi kullanan insanlarla bunları kullandıkları sırada (çamaşır yıkarken, saçlarını yıkarken…) görüşürüz. Bu araştırma yöntemi, kişilerin ürünü nasıl kullandıklarına, sonucu nasıl değerlendirdiklerine ve ne gibi iyileşmeler görmek istediklerine dair değerli bilgiler sunar.

Mağaza sohbetleri
Müşterilerle alışveriş sırasında yapılan bire bir görüşmeler, bir ürünü alma kararının neden verildiğini kavramamıza yardımcı olur.

Niceliksel araştırmalar

Niceliksel araştırmalar, çok miktarda verinin işlenmesi ya da yeni fikir veya prototiplerin değerlendirilmesi için kullanılır. Daha geniş bir katılımcı kitlesi ve istatistiksel veri analizi söz konusudur.

Alışkanlıklar ve uygulamalar
Bunun için büyük çaplı çalışmalar gerekir. İnsanlardan özel bir ürün günlüğüne ürünü nasıl kullandıklarını not etmeleri istenir.

Habersiz testler
Bu testlerde katılımcılar, kullandıkları yeni veya geliştirilmiş ürünün markasını bilmezler. Test ürünü, mevcut ürünle veya rakip ürünüyle karşılaştırılır. P&G’nin çıkardığı neredeyse tüm yeni veya geliştirilmiş ürünler, habersiz testlerden geçer.

Kavram destekli kullanım testleri
Katılımcılara önce ürün kavramı (daha sonra reklamlarda kullanılacaktır), ardından ürünün kendisi verilir. Bu sayede, ürünün vaatlerini yerine getirip getirmediğini, ambalajının, tasarımının ve fiyatının çekici olup olmadığını anlayabiliriz.

Kalite takibi
Bu testler, bir ürünün hem tüketicinin isteklerini hem de ürün tasarımı ölçütlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için kullanılır.

P&G House hold cleaning brands