PGLogo-Header

Consumentenonderzoek

Onderzoek naar uw behoeften

Consumentenonderzoek is een wetenschap op zich. Bij P&G is het ultieme doel van onze consumentenonderzoeksdeskundigen het verzamelen van gegevens die nuttig zijn voor de mensen op onze afdeling productontwikkeling. Hun onderzoek valt in twee algemene categorieën uiteen: kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Aan de hand van kwalitatief onderzoek worden ideeën ontwikkeld. Er zijn kleine groepjes mensen bij betrokken, en er is veel interactie tussen de onderzoeker en de groep nodig.

Doelgroepdiscussies
Dit is een veel gebruikte techniek om ideeën te onderzoeken en eerste evaluaties op te stellen. Een relatief kleine groep mensen wordt samengebracht om te praten over bepaalde onderwerpen. Het voordeel van deze techniek is dat mensen op ideeën en opmerkingen van anderen kunnen reageren.

Huisbezoeken
Mensen die onze producten gebruiken, worden thuis - in hun omgeving - bezocht. Er worden vragen gesteld over het doel waarvoor ze het product gebruiken, het gewenste eindresultaat, wat ze vinden van het eindresultaat en welke verbeteringen ze graag zouden zien. Door mensen thuis te bezoeken krijgen we de kans om beter te begrijpen onder welke omstandigheden onze producten in de praktijk worden gebruikt, en wat de eventuele beperkingen zijn van het product.

Bezoeken in context
Terwijl consumenten onze producten gebruiken wordt haar hun mening gevraagd, of het nu gaat om de was doen, douchen of de haren wassen. Dit type onderzoek levert waardevolle informatie op over de manier waarop mensen een product daadwerkelijk gebruiken, wat ze vinden van het eindresultaat, en welke verbeteringen ze graag zouden zien.

Gesprekken in de winkel
Via individuele gesprekken met consumenten tijdens het winkelen kunnen we echt te weten komen waarom ze besluiten om een bepaald product al dan niet te kopen.

Kwantitatief onderzoek

Aan de hand van kwantitatief onderzoek worden grote hoeveelheden gegevens gemeten of worden nieuwe ideeën of prototypen geëvalueerd. Hierbij zijn grotere groepen mensen betrokken en de gegevens worden statistisch geanalyseerd.

Gewoonten en gebruiken
Hiervoor zijn grootschalige onderzoeken nodig over een langere periode. Mensen wordt gevraagd om schriftelijk bij te houden hoe ze een product gebruiken aan de hand van opmerkingen die ze maken in een speciaal productdagboek.

Blinde tests
Bij deze testen worden mensen gevraagd om een nieuw of aangepast product te gebruiken waarvan ze het merk niet kennen. De resultaten van het product worden vergeleken met die van de huidige versie van het product of met een soortgelijk bestaand product . Bijna elke productaanpassing en praktisch elk geïntroduceerd nieuw product van P&G wordt blind getest.

Gebruikstest in aanwezigheid van een concept
Mensen krijgen eerst de productomschrijving (dat later als basis voor de reclamecampagne wordt gebruikt) en vervolgens het product om te gebruiken. Op deze manier kunnen we er achter komen of het product doet wat het belooft en of de verpakking, het ontwerp en de prijs aantrekkelijk is.

Kwaliteitscontrole
Dit zijn testen die worden uitgevoerd om te evalueren of een product zowel aan de vereisten van de consument als aan de vooropgestelde criteria voldoet.

P&G House hold cleaning brands