PGLogo-Header

Kuluttajatutkimus

Tutkimus tarpeistasi

Kuluttajatutkimus on oma tieteensä. P&G:ssa kuluttajatutkimuksen asiantuntijoiden perimmäinen tavoite on kerätä tietoja, jotka ovat hyödyllisiä tuotekehityshenkilöstöllemme. Heidän tutkimuksensa on joko määrällistä tai laadullista.

Tutkimus tarpeistasi

Kuluttajatutkimus on oma tieteensä. P&G:ssa kuluttajatutkimuksen asiantuntijoiden perimmäinen tavoite on kerätä tietoja, jotka ovat hyödyllisiä tuotekehityshenkilöstöllemme. Heidän tutkimuksensa on joko määrällistä tai laadullista.

Panostaminen ryhmäkeskusteluihin
Tämä on yleinen menetelmä ideoiden löytämistä ja alkuarvioinnin tekoa varten. Melko pieni ryhmä ihmisiä kootaan yhteen ja heitä pyydetään puhumaan tietyistä aiheista. Tämän menetelmän etu on siinä, että ihmiset voivat rakentaa toinen toistensa ideoille ja kommenteille.

Kotivierailut
Ihmisiä, jotka käyttävät tuotteitamme, haastatellaan kotona. Heille esitetään kysymyksiä tuotteen käyttötarkoituksesta, tuotteesta, halutusta lopputuloksesta, kuinka he arvioivat lopputuloksen ja mitä parannuksia he haluaisivat. Vierailu kotiin antaa mahdollisuuden ymmärtää todelliset olosuhteet, joissa tuotteita käytetään ja mitkä ovat rajoituksia heidän näkökulmasta katsottuna.

Vierailut asiayhteydessä
Ihmisiä jotka käyttävät tuotteitamme haastatellaan, kun he käyttävät niitä pyykinpesussa, suihkussa tai hiusten pesussa. Tämäntyyppinen tutkimus antaa arvokasta yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät tuotetta, kuinka he arvioivat lopputuloksen ja mitä parannuksia he haluaisivat.

Haastattelut kaupassa
Henkilökohtaiset haastattelut asiakkaiden kanssa heidän tehdessään ostoksia auttaa meitä todella ymmärtämään, miksi he tekevät päätöksen ostaa joku tietty tuote.

Määrällinen tutkimus

Määrällistä tutkimusta käytetään mittaamaan suuria tietomääriä tai arvioimaan uusia ideoita tai prototyyppejä. Se käsittää suuria ihmisryhmiä ja tietojen tilastotieteellistä analyysiä.

Tavat ja tottumukset
Tämä vaatii laajamittaisia tutkimuksia. Henkilöitä pyydetään tekemään kirjalliset muistiinpanot, kuinka he käyttävät tuotetta pitkän jakson ajalta kirjoittamalla ne käsin erityiseen tuotepäiväkirjaan.

Sokkokokeet
Näissä testeissä on mukana henkiöitä, jotka eivät tiedä uuden tai uusitun tuotteen merkkiä, kun heitä pyydetään käyttämään sitä. Benchmarking kohteena on joko nykyinen tuote tai tärkeän kilpailijan tuote. Yleisesti ottaen jokainen P&G:n uusima tuote tai markkinoille uusi tuote käy läpi sokkokkokeen.

Konseptiavusteiset käyttökokeet
Henkilöille annetaan ensin tuotteen tai merkin konsepti (joka myöhemmin on perusta mainonnalle) ja sitten annetaan käytettävä tuote. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, toimiiko tuote luvatulla tavalla ja onko pakkaus, suunnittelu ja hinta vetoavia.

Laadun valvonta
Tämä testaus tehdään sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote vaatimuksesi ja tuotteen suunnittelukriteerit.

More about P&G

P&G House hold cleaning brands