PGLogo-Header

Výzkum spotřebitelů

Výzkum vašich potřeb

Výzkum spotřebitelů je věda sama o sobě. U P&G je konečným cílem odborníků pro výzkum spotřebitelů shromažďovat informace, které pomohou našim pracovníkům vývoje výrobků. Jejich výzkum zapadá do obou typů výzkumu: kvantitativní a kvalitativní.

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se používá pro tvorbu nápadů. Zahrnuje malé skupiny lidí a vyžaduje hluboké vzájemné působení mezi výzkumníkem a skupinou.

Diskuse ve skupině
Toto je běžná metoda pro průzkum nápadů a provádění počátečních zhodnocení. Poměrně malá skupina lidí je shromážděna a požádána o projednání určitých témat. Výhodou této metody je, že lidé mohou vycházet z nápadů a připomínek jiných.

Návštěvy v domácnosti
Lidé, kteří používají naše výrobky, jsou dotazováni přímo v domácnosti. Jsou jim kladeny otázky, k čemu výrobek používají, na produkt, požadovaný konečný výsledek, jak posuzují konečný výsledek a jaká vylepšení by se jim líbila. Návštěvy v domácnosti dávají naději k porozumění skutečných podmínek, ve kterých se naše výrobky používají a jaká jsou z vašeho pohledu omezení při používání výrobku.

Zůčastněné pozorování
Zůčastněné pozorování Lidé, kteří používají naše výrobky, jsou dotazováni při jejich používání. Tento typ výzkumu poskytuje cenné pochopení toho, jak lidé používají výrobek, jak posuzují konečný výsledek a jaká vylepšení by se jim líbila.

Dotazování v obchodě
Osobní dotazování zákazníků při nákupu nám umožňuje skutečně porozumět, proč jste se rozhodli koupit určitý výrobek.

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum se používá pro posouzení velkého množství údajů nebo vyhodnocení nových nápadů nebo prototypů. Zahrnuje velké skupiny lidí a statistickou analýzu údajů.

Zvyky a praktiky
To vyžaduje studie ve velkém měřítku. Lidé jsou požádáni vést po dlouhou dobu ve speciálním deníku záznamy o tom, jak výrobek používají.

Slepé testy
Tyto testy se týkají lidí, kteří neznají značku nového nebo zdokonaleného výrobku, o jehož užívání byli požádáni. Pro porovnání se používá buď stávající výrobek nebo výrobek hlavního konkurenta. Virtuálně je podporováno slepým testováním každé spuštění zdokonaleného nebo nového výrobku P&G.

Uživatelské testování konceptu
Lidem se nejprve představí koncept značky (který bude později základem pro reklamu) a potom se jim předá výrobek do užívání. To nám pomáhá zjistit, zda výrobek splňuje slibované očekávání a zda balení, design stanovená cena jsou přítažlivé.

Monitorování kvality
Toto je testování vedoucí k vyhodnocení, zda výrobek splňuje kritéria vašich požadavků i designu výrobku.

More about P&G

P&G House hold cleaning brands