PGLogo-Header

Biologisk nedbrydelighed

Definition

Biologisk nedbrydning er den proces, hvori mikroorganismer (bakterier, skimmel og alger) nedbryder organiske materialer til mindre, mere enkle fragmenter. Det organiske stof giver bakterierne energi og byggestene, hvoraf de kan skabe flere bakterier. Når den biologiske nedbrydning er færdig, er slutprodukterne for det meste kuldioxid og vand.

Alle vore vaskemidler nedbrydes let biologisk, og de overholder EØF's direktiver om vaskemidlers biologiske nedbrydelighed og EU's nye vaskemiddellovgivning nr. 648/2004.

Hvad sker der med produkterne efter brug?

I dagens løb bruger mennesker verden over sandsynligvis flere af vore produkter. Måske børste du tænder med Crest eller Blend-a-med tandpasta, vasker dit hår i Pantene shampoo, bruger Ariel vaskemiddel til at vaske dit tøj eller Fairy opvaskemiddel til at vaske op i. Efter du har brugt hvert af disse produkter, løber det brugte vand ned i afløbet. Men hvor bliver kemikalierne af? Ender de i miljøet? I havene? Bliver de der i et par uger? Ender de i fødekæden? Er der nogen, der tager sig af disse spørgsmål?

Sætter man sig ned og tænker nærmere over det, dukker en masse spørgsmål op om de produkter fra P&G, vi bruger, og hvor de ender bagefter. Det kalder vi at studere 'ingrediensens skæbne'. De vigtigste spørgsmål, som videnskabsfolk, der arbejder med dette skæbnekoncept, prøver at forstå, er:

  • Hvor bliver produktet af?
  • Hvor meget når dertil?
  • Hvor længe bliver det der?
  • Hvad sker der, mens det er der?

Mange forbrugsprodukter skylles ned i afløbet efter brug. Disse produkter og deres ingredienser skylles via kloakkerne til det stedlige spildevandsanlæg, hvor forskellige processer påvirker dem. Alligevel kan en del af produktets ingredienser nå helt ud i miljøet efter behandlingen.

Værktøjerne

For at undersøge, hvad der bliver af en ingrediens, dvs. dens skæbne, starter vi som regel med computerbaserede værktøjsprogrammer, der kan anslå dens kemiske egenskaber. Disse informationer kombineres med de målte data og den anvendte mængde af ingrediensen. Dernæst anslår en computerbaseret model koncentrationerne af vores ingredienser i hvert miljøafsnit: jorden, vandet, grundvandet, bundfaldet og atmosfæren.
For at sikre, at disse modeller er nøjagtige, gør vi brug af overvågningsundersøgelser, der skal kontrollere modellernes forudsigelser, så vi kan anvende modellerne til fremtidige vurderinger med endnu større sikkerhed.

P&G House hold cleaning brands